Ceník

Ready Made od nás! – hlavní výhody:

• Nejlevnější cena Ready Made společnosti na trhu.
• Společnost je zapsána v obchodním a živnostenském rejstříku.
• Společnost má plně splacený základní kapitál ve výši 200 000 Kč.
• Obchodní podíl patří jedinému společníkovi.
• Společnost má jednoho jednatele.
• Sídlo společnosti: Varšavská 715/36, Praha 2 – Královské Vinohrady.
• Existuje možnost změnit sídlo společnosti v rámci Prahy bez poplatků.
• Nový majitel dostává oprávnění provozovat soubor volných živností.
• Společnost nemá žádné závazky ani pohledávky – smluvně garantováno.
• Podnikatelské konto Klasik u České spořitelny na dva roky zdarma.

Příplatky za nepovinné změny:

• Změna zakladatelské listiny u notáře: 4 000 Kč bez DPH
(změna sídla mimo Prahu, změna počtu jednatelů a společníků, změna názvu společnosti, přidání a změny předmětu podnikání nad rozsah živností volných –
koncese, řemeslná a vázaná živost).
• Řemeslná nebo vázaná živnost: 1 000 Kč bez DPH
• Koncese: 1 000 Kč bez DPH
• Registrace k DPH: 1 000 Kč bez DPH
• Virtuální sídlo: od 199 Kč bez DPH za měsíc

Ready Made společnosti Praha

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Advertisements